Poradenství & podpora

  • Legislativa zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků
  • Klinické hodnocení, PMCF a technická dokumentace zdravotnických prostředků
  • Regulace reklamy
  • Zpracování a komunikace pozičních dokumentů, stanovisek a názorů
  • Komunikační a PR podpora konkrétních projektů
  • Konsignační sklad a jeho správa v praxi

Pomůžeme s upřesněním, do jaké oblasti regulace zdravotnický prostředek spadá (např. prostředek předepisovaný na poukaz v ambulantním režimu nebo prostředek typu ZUM). Připravíme podkladové dokumenty pro dosažení maximální úhrady. Řešíme inovativní zdravotnické prostředky, pro které dosud neexistuje adekvátní výkon.

Další dvě skupiny zdravotnických prostředků představuje spotřební materiál a přístrojová technika. U přístrojů nelze dosáhnout přímé úhrady, nicméně u tzv. velké techniky je třeba projít specifickým schvalovacím procesem, který umožní následné nasmlouvání souvisejících výkonů zdravotními pojišťovnami. Pokud je zdravotnický prostředek v režimu tzv._spotřebního materiálu, měla by být jeho cena součástí kalkulace úhrady za zdravotní výkon. Ale co když není?

Kontaktujte nás ještě dnes

info@agpmedical.cz

+420 771 230 162